Ny donation fra TrygFonden: 1.630.000 kr. skal forbedre unges trivsel på Stevns

Foto: Marie Schultz
dato

Af Marie Schultz

Med en stor donation fra TrygFonden kan Stevns Frivillighedscenter åbne en Frivillig Café, som skal drives af og for unge, som mangler et fællesskab. Caféen skal være et hyggeligt samlingssted med aktiviteter og samtidig give de unge lyst til og mod på at arbejde frivilligt i nogle af Stevns mange lokale foreninger.

I Stevns Frivillighedscenters nye Frivillig Café skal de unge selv stå for at planlægge og afholde forskellige aktiviteter, som de kan invitere andre unge til at være med til. Caféen skal være et hyggeligt samlingspunkt for kommunens unge, hvor der fx kan spilles spil, laves kreative workshops, holdes foredrag eller vises film, så de unge kan lære hinanden at kende og skabe relationer.

- Særligt blandt unge var den mentale trivsel kraftigt påvirket under coronatiden, og mange føler sig stadig isolerede og ensomme. Hvis du føler dig uden for fællesskabet, så trives du ikke, og det er ikke sjovt at gå i skole eller være alene om eftermiddagen, mens de andre fra klassen er sammen og går til fritidsaktiviteter, siger Johnny Andersen, formand for Stevns Frivillighedscenter, og fortsætter:

- Vi har et rigt idrætsforeningsliv på Stevns, men der mangler ungefællesskaber, som ikke kun er orienteret omkring sport, og hvor man kan træde ind uden særlige krav til interesser eller evner.

- Derfor er vi meget glade for donationen fra TrygFonden, der gør det muligt at etablere Frivillig Caféen, som de unge selv skal drive, og hvor de kan komme og hygge sig sammen. Udover fællesskabet håber vi også, at de får øjnene op for, at det er sjovt og givtigt at skabe noget sammen med andre, og at det øger både deres egen og andre unges trivsel.

Som en del af projektet ønsker frivillighedscentret også at bygge bro mellem de unge og lokale foreninger, hvor de unge kan bidrage med frivilligt arbejde og til gengæld få et bedre kendskab til lokalsamfundet og lære om frivillighed og foreningslivet.

- Vi har en ambition om også at skabe relationer mellem de unge i socialpsykiatriens ungeværested og unge fra Frivillig Caféen ved at afholde fællesarrangementer. På den måde kan vores unge forhåbentligt være med til give andre unge mod og lyst til at engagere sig i frivillighed.

- Frivilligt arbejde er en fantastisk mulighed for at lære andre at kende, få nogle gode oplevelser og ikke mindst føle, at man bidrager med noget til glæde for andre, siger Lena Bjerrum Bach, daglig leder for frivillighedscentret.

Indsatsen, der foreløbig kører til og med 2025 drives af Stevns Frivillighedscenter i samarbejde med bl.a. Stevns Ungeråd, Ungdommens Røde Kors, andre lokale foreninger og Stevns Kommunes socialpsykiatri og skoler.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der har doneret midlerne til Stevns Frivillighedscenter som et led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe bedre trivsel blandt børn og unge.

- Det er vigtigt, at børn og unge trives og har mod på livet. Det er afgørende for, at de klarer sig godt både socialt og fagligt i skolen og dermed bliver klædt godt på til voksenlivet. Idéen om en café, hvor de unge både kan mødes og hygge sig, men samtidig lærer at tage ansvar og prøver kræfter med frivilligt arbejde, er en fantastisk kombination, som vi er glade for at støtte.

- Jeg håber, at de unge får mange gode timer i caféen sammen, og at de får mod på at arbejde mere med frivillighed, som kan give dem nogle gode oplevelser og kompetencer, de kan tage med videre i livet, siger Mona Gregersen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Sjælland. 

Denne artikel er et læserbidrag. Eventuelle holdninger og synspunkter tilhører forfatteren.

Kilde: Marie Schultz