Har du barn i Faxe Kommunes folkeskoler - så har de et godt tilbud!

dato

Faxe Kommune inviterer forældre til at deltage i udvalget "Læring & Kvalitet", der skal arbejde for at forbedre kvaliteten i folkeskolerne. Udvalget vil fokusere på, hvordan sjov undervisning kan føre til effektiv læring.

Forældre, der har haft skolesøgende børn i flere år og har interesse for skolens undervisningskvalitet, opfordres til at ansøge. Ansøgningen skal sendes til merekvalitet@faxekommune.dk senest den 22. marts.

I ansøgningen skal forældrene svare på et eller flere spørgsmål om deres syn på undervisning og forventninger til udvalgets arbejde. De skal også oplyse deres fulde navn, adresse, børnenes skole og deres private e-mailadresse.

Dette er en unik mulighed for forældre til at bidrage med deres oplevelser og idéer til, hvordan man kan skabe mere kvalitet i folkeskolerne.


https://www.faxekommune.dk/aktuelt/nyheder/har-du-barn-i-vores-folkeskoler-saa-har-vi-godt-tilbud
Kilde: Faxe Kommune